Bảng giá

STT Danh mục Giá (VNĐ)
1 Khám TMH(nội soi) 300.000
2 Nội soi ống mềm 350.000
3 Trích nhĩ (1 tai) 500.000
4 Trích nhĩ (2 tai) 700.000
5 Hút, rửa mũi 50.000
6 Thay băng, cắt chỉ 50.000
7 Làm thuốc tai 50.000/bên
8 Chấm họng 60.000
8 Xét nghiệm Chỉ định
*** Miễn phí khám với các đối tượng dưới đây
- Trẻ em bị nghe kém.
- Trẻ em bị dị tật bẩm sinh
- Trẻ em thuộc hộ nghèo
Top
Đặt lịch