Bảng giá

 
 STT Danh mục Giá (VNĐ)
1 Khám nội soi TMH 300.000
2 Tái khám (<24h) Miễn phí
3 Trích nhĩ (1 tai) 500.000
4 Trích nhĩ (2 tai) 700.000
5 Đốt cuốn mũi 2.000.000
6 Tiêm cuốn mũi

700.000

400.000 (mũi 2)

7 Hút rửa mũi

50.000

8 Thay băng, cắt chỉ 50.000
9 Làm thuốc tai

60.000/bên

100.000/2 bên

10 Bơm thuốc thanh quản 100.000
11 Chấm họng 60.000
12 Xét nghiệm

Chỉ định

*Ưu đãi: Giảm 15% cho bộ XN hậu COVID

*** Miễn phí khám với các đối tượng dưới đây
- Trẻ em bị nghe kém.
- Trẻ em bị dị tật bẩm sinh
- Trẻ em thuộc hộ nghèo
Top
0962 999 285