Ốc tai điện tử và phục hồi chức năng nghe sau cấy điện ốc tai

  • 26/08/2019 08:48
Với thời gian, ốc tai điện tử ngày càng được chế tạo hoàn thiện. “Ngày nay có hơn phân nữa người lớn được cấy ốc tai điện tử có thể hiểu chính xác khoảng 80 đến 100 % các câu

Phần 1 – Ốc tai điện tử
Giới thiệu

Với thời gian, ốc tai điện tử ngày càng được chế tạo hoàn thiện. “Ngày nay có hơn phân nữa người lớn được cấy ốc tai điện tử có thể hiểu chính xác khoảng 80 đến 100 % các câu. Các trẻ em sinh ra đã điếc và được cấy ốc tai rất sớm có thể nói và phát triển ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của trẻ” (1).

Có thể nói Ốc tai điện tử là cuộc cách mạng lớn trong điều trị điếc nặng và sâu. Để cấy ốc tai điện tử cần phải thực hiện các giai đọan sau đây :

Giai đoạn 1: Tìm hiểu về cấy điện ốc tai

Giai đoạn 2: Đánh giá và chuẩn bị

Giai đọan 3: Phẫu thuật

Giai đoạn 4: Gắn máy và hiệu chỉnh

Giai đoạn 5: Phục hồi

Giai đoạn 6: Chương trình chăm sóc tiếp theo

Trong bài này chủ yếu chúng tôi trình bày ba giai đoạn sau cùng.

Tiếng nói

Tiếng nói nằm trong dãy tần khoảng từ 125Hz đến 7000 hoặc 8000Hz. Chúng ta có thể hiểu tiếng nói tương đối chính xác trong khoảng tần số từ 300 đến 3000Hz (đây cũng chính là dãy tần mà điện thoại sử dụng). Như vậy một ốc tai điện tử được tạo ra phải có dãy tần ít nhất từ 300 đến 3000Hz. Thật ra, hầu hết các loại ốc tai điện tử đều có dãy tần rộng hơn, từ 100 đến 5000 – 7000 Hz.

Mỗi âm phát ra của tiếng nói có tín hiệu âm thanh khác nhau. Ví dụ âm “x” có các tần số nằm trong dãy tần từ 4000 đến 7000 Hz ; âm “m” có các tần số nằm khoảng 300 – 400 Hz. Các nguyên âm có đặc điểm đa tần số, ví dụ nguyên âm “i” được đặc trưng bởi tần số 400 và 1800 Hz. Như vậy một ốc tai điện tử phải truyền một dãy tần số và có khả năng giải quyết trong các dãy tần để có thể phân biệt được các âm của ngôn ngữ.


Đọc tiếp

Nhận biết dị ứng, phản vệ khi tiêm vaccine Covid-19
Nhận biết dị ứng, phản vệ khi tiêm vaccine Covid-19
  • 08/08/2021

Nhận biết dị ứng, phản vệ khi tiêm vaccine Covid-19

6 hiểu lầm về vaccine Covid-19
6 hiểu lầm về vaccine Covid-19
  • 07/08/2021

6 hiểu lầm về vaccine Covid-19

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HẠ SỐT VIÊN ĐẠN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HẠ SỐT VIÊN ĐẠN
  • 03/08/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HẠ SỐT VIÊN ĐẠN

VIÊM XOANG CẤP TÍNH MỦ
VIÊM XOANG CẤP TÍNH MỦ
  • 29/07/2021

VIÊM XOANG CẤP TÍNH MỦ

SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG HISTAMIN
SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG HISTAMIN
  • 23/07/2021

SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG HISTAMIN

Top
Đặt lịch
0962 999 285