Ốc tai điện tử và phục hồi chức năng nghe sau cấy điện ốc tai

  • 26/08/2019 08:48
Với thời gian, ốc tai điện tử ngày càng được chế tạo hoàn thiện. “Ngày nay có hơn phân nữa người lớn được cấy ốc tai điện tử có thể hiểu chính xác khoảng 80 đến 100 % các câu

Phần 1 – Ốc tai điện tử
Giới thiệu

Với thời gian, ốc tai điện tử ngày càng được chế tạo hoàn thiện. “Ngày nay có hơn phân nữa người lớn được cấy ốc tai điện tử có thể hiểu chính xác khoảng 80 đến 100 % các câu. Các trẻ em sinh ra đã điếc và được cấy ốc tai rất sớm có thể nói và phát triển ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của trẻ” (1).

Có thể nói Ốc tai điện tử là cuộc cách mạng lớn trong điều trị điếc nặng và sâu. Để cấy ốc tai điện tử cần phải thực hiện các giai đọan sau đây :

Giai đoạn 1: Tìm hiểu về cấy điện ốc tai

Giai đoạn 2: Đánh giá và chuẩn bị

Giai đọan 3: Phẫu thuật

Giai đoạn 4: Gắn máy và hiệu chỉnh

Giai đoạn 5: Phục hồi

Giai đoạn 6: Chương trình chăm sóc tiếp theo

Trong bài này chủ yếu chúng tôi trình bày ba giai đoạn sau cùng.

Tiếng nói

Tiếng nói nằm trong dãy tần khoảng từ 125Hz đến 7000 hoặc 8000Hz. Chúng ta có thể hiểu tiếng nói tương đối chính xác trong khoảng tần số từ 300 đến 3000Hz (đây cũng chính là dãy tần mà điện thoại sử dụng). Như vậy một ốc tai điện tử được tạo ra phải có dãy tần ít nhất từ 300 đến 3000Hz. Thật ra, hầu hết các loại ốc tai điện tử đều có dãy tần rộng hơn, từ 100 đến 5000 – 7000 Hz.

Mỗi âm phát ra của tiếng nói có tín hiệu âm thanh khác nhau. Ví dụ âm “x” có các tần số nằm trong dãy tần từ 4000 đến 7000 Hz ; âm “m” có các tần số nằm khoảng 300 – 400 Hz. Các nguyên âm có đặc điểm đa tần số, ví dụ nguyên âm “i” được đặc trưng bởi tần số 400 và 1800 Hz. Như vậy một ốc tai điện tử phải truyền một dãy tần số và có khả năng giải quyết trong các dãy tần để có thể phân biệt được các âm của ngôn ngữ.


Đọc tiếp

27 bệnh nhân Covid-19 xuất viện
27 bệnh nhân Covid-19 xuất viện
  • 30/03/2020

27 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

WHO: Vẫn có thể ngăn Covid-19 trở thành đại dịch
WHO: Vẫn có thể ngăn Covid-19 trở thành đại dịch
  • 03/03/2020

WHO: Vẫn có thể ngăn Covid-19 trở thành đại dịch

Làm gì khi bị kiến ba khoang đốt?
Làm gì khi bị kiến ba khoang đốt?
  • 13/10/2019

Làm gì khi bị kiến ba khoang đốt?

Bụi mịn không khí gây viêm nhiễm hô hấp
Bụi mịn không khí gây viêm nhiễm hô hấp
  • 24/09/2019

Bụi mịn không khí gây viêm nhiễm hô hấp

Sàng lọc nghe kém sớm cho trẻ sơ sinh để tránh hậu họa
Sàng lọc nghe kém sớm cho trẻ sơ sinh để tránh hậu họa
  • 16/09/2019

Sàng lọc nghe kém sớm cho trẻ sơ sinh để tránh hậu họa

Top
Đặt lịch